Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 20 grudnia 2018
  • wyświetleń: 1349

Pawłowice: spalarni nie będzie, a w planie będą zmiany

W ubiegłym tygodniu w Pawłowicach odbyło się spotkanie połączonych komisji Rady Gminy. Bardzo istotnym punktem posiedzenia była rozmowa na temat terenów produkcyjnych w Pawłowicach przy zbiegu ul. Nowej i ul. Mickiewicza oraz związanych z nim zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pawłowice, tereny inwestycyjne
Na terenach inwestycyjnych w Pawłowicach nie powstanie spalarnia. W planie zagospodarowania przestrzennego będą zmiany. · fot.


Od momentu uchwalenia planu we wrześniu tego roku temat ewentualnego zagospodarowania terenów produkcyjnych budzi wśród mieszkańców kontrowersje i strach przed powstaniem w tym miejscu spalarni lub składowiska odpadów.

- Informacje o spalarni kilkakrotnie były dementowane, ale ciągle pojawiają się wątpliwości, co do zapisów w planie zagospodarowania. Podczas komisji, na której obecni byli nie tylko radni i pracownicy urzędu, ale przede wszystkim zaniepokojeni mieszkańcy Pawłowic, szczegółowo analizowano dokumenty urbanistyczne. Radni doszli do wniosku, że w świetle aktualnie obowiązującego planu żadna firma na terenie strefy produkcyjnej nie może zlokalizować ani spalarni, ani składowiska odpadów - zapewnia Urząd Gminy.

Obrady komisji wspólnej były również okazją do ustosunkowania się do wniosku, jaki wpłynął pod koniec października do wójta i rady gminy z podpisami ponad 600 mieszkańców Pawłowic, a dotyczył zmian treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej. Większość strefy produkcyjnej włączona jest do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która również oczekuje od gminy jednoznacznego stanowiska, czy może ten teren oferować inwestorom.

Pawłowice
Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pawłowicach · fot.


Na wniosek wójta radni oraz przedstawiciele mieszkańców wypracowali stanowisko. W myśl postanowień:

  • Rada Gminy Pawłowice przystąpi do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu przez gminę prawa do usytuowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy Gminnym Zespole Komunalnym. Na razie nie wiadomo, czy właściciel gruntu zgodzi się na lokalizację wskazaną przez gminę, dlatego zapisy dotyczące PSZOK odnoszą się w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego do całego terenu zlokalizowanego pomiędzy obwodnicą i planowaną drogą serwisową wewnątrz strefy o powierzchni 15 hektarów- symbol "8 P-U".


  • Rada Gminy Pawłowice przystąpi do opracowania nowego planu dla części terenu produkcyjnego oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego symbolem "8 P-U". Zmiany mają polegać na wprowadzeniu podobnych zapisów, jakie obowiązują na terenie oznaczonym symbolem "7 P-U" (pomiędzy ul. Nową a planowaną drogą serwisową) wykluczających na tym terenie budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK. Radni i obecni na spotkaniu mieszkańcy byli przekonani, że jedynie wprowadzenie takiej zmiany w planie utwierdzi wszystkich w przekonaniu, że spalarni ani składowiska odpadów w specjalnej strefie ekonomicznej nie będzie.


  • Radni podjęli decyzję, aby poinformować Katowicką Strefę Ekonomiczną, że przeznaczenie terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami "5 P-U" oraz "7 P-U" (pomiędzy ul. Nową i planowaną drogą serwisową) nie budzi wątpliwości, a jego zagospodarowanie pozostaje w gestii inwestorów. Natomiast w sprawie terenu o symbolu "8 P-U", planowanie jest opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z procedurą, jak zawsze przy opracowaniu tego typu dokumentów, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu będzie przeprowadzona dyskusja publiczna. Treść odpowiedzi, jaka ma zostać przekazana KSSE została przyjęta przez radnych 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym na stan 15 obecnych (wszyscy radni gminy Pawłowice) i aprobacie obecnych na debacie mieszkańców Pawłowic.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA