Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 grudnia 2018
  • wyświetleń: 1503

Kobiór: ponad milion złotych na kolejny etap budowy kanalizacji

Ponad milion złotych będą kosztowały prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w gminie Kobiór. Ten etap przedsięwzięcia potrwa do maja przyszłego roku.

Zakres robót przewiduje łącznie budowę ponad dwóch kilometrów bieżących kanalizacji w trzech rejonach Kobióra: w ciągu ulicy Ołtuszewskiego, przy byłym nadleśnictwie oraz na Kątach. W ramach prac wykonana będzie kanalizacja grawitacyjna na odcinku 1882mb, rurociąg tłoczny (161 mb) oraz pompownia ścieków. W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 135 osób.

Prace wykona mikołowska spółka JKM, która podczas przetargu zaproponowała realizację inwestycji za kwotę 1.021.000 zł brutto. 705.643 zł na budowę kanalizacji będą pochodziły ze środków unijnych.

Warto dodać, że w momencie rozpoczęcia inwestycji, w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości objętych budowa kanalizacji. Zainteresowani mieszkańcy zostali zaznajomieni z przebiegiem trasy kanalizacji, możliwościami korekty przebiegu sieci, jak również warunkami realizacji indywidualnych przyłączy budynków do budowanej sieci kanalizacyjnej. Uczestnikom spotkania wręczono deklaracje przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Jak przypomina Urząd Gminy, przyłącza powinny być realizowane przez mieszkańców w oparciu o indywidualne projekty uzgodnione z Kobiórskim Zakładem Komunalnym. Do projektowania przyłączy można przystąpić po wybudowaniu ciągów głównych i uzyskaniu tzw. warunków przyłączenia oraz ostatecznych rzędnych dna studzienek włączeniowych. Wybór projektanta przyłącza należy do właścicieli nieruchomości. Urząd zakłada zwolnienie z opłat za wydanie warunków i odbiory przyłącza przez KZK. Wzorem lat ubiegłych gmina może wystąpić z zapytaniem ofertowym do kilku projektantów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Prace związane z budową przyłącza można wykonać we własnym zakresie lub zlecić firmie zewnętrznej. Koszty związane z budową przyłączy pokrywają właściciele posesji. Zakupu wszelkich materiałów do budowy przyłącza najlepiej dokonać po otrzymaniu projektu, na podstawie wykazu materiałów. Po wykonaniu wykopu pod przyłącze należy ułożyć rury kanalizacyjne i ewentualnie studzienki zgodnie ze spadkami określonymi w projekcie.

Następnie, przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić przyłącze do odbioru przez Kobiórski Zakład Komunalny (tel. 32-218-84-76), który winien stwierdzić prawidłowość jego wykonania oraz sporządzić stosowny protokołu odbioru. Wtedy dopiero można zasypać ułożony ciąg przyłącza. Ścieki można będzie wprowadzić do sieci kanalizacyjnej dopiero po zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków z KZK. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu (tel. 32 218 81 82 wew.32).

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA