Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 grudnia 2018
  • wyświetleń: 1267

Nieodpłatna pomoc prawna od nowego roku na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2019 roku zmieni się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.

porady prawne
Nieodpłatna pomoc prawna od nowego roku na nowych zasadach · fot.


Od 2016 r. na mocy ustawy mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez gminy zapewnia bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mieszkańcom w każdej z gmin: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa dni w tygodniu.

- Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista osób uprawnionych do korzystania z porad. Dzięki nowelizacji, od nowego roku z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - podkreśla starosta Barbara Bandoła, która w tym tygodniu podpisała umowy ze stowarzyszeniem oraz adwokatami i radcami prawnymi, którzy będą udzielać nieodpłatnych porad prawnych w 2019 roku.

W 2018 roku w okresie od stycznia do końca listopada w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim udzielono 921 porad. Najwięcej w punkcie prowadzonym w Pszczynie (443), następnie w Pawłowicach (148), Woli (117), Goczałkowicach-Zdroju (87), Suszcu (65) i Kobiórze (61).

Najczęściej z tej formy pomocy korzystały osoby poniżej 26. lub powyżej 65. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby mające przyznane świadczenie z pomocy społecznej. Głównie zwracano się pomoc w zakresie prawa cywilnego oraz spadkowego.

Kto będzie mógł otrzymać darmową pomoc prawną?Do końca 2018 roku obowiązuje zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej - młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

porady prawne
Nieodpłatna pomoc prawna od nowego roku na nowych zasadach · fot.


Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:  • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
  • poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;
  • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną?W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie (ul. 3 Maja 15), Woli (do końca 2018 r. ul. Kopalniana 6, od 1 stycznia 2019 r. - ul. Poprzeczna 1), Suszcu (ul. Ogrodowa 22), Pawłowicach (ul. Wojska Polskiego 11), Goczałkowicach-Zdroju (do końca roku ul Szkolna 13, od 1 stycznia 2019 r. - ul. Uzdrowiskowa 61), a także w Kobiórze (ul. Centralna 57). Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

Od nowego roku osoby chcące uzyskać nieodpłatną poradę prawną, będą musiały skorzystać elektronicznej kolejki lub umówić się telefonicznie. Szczegóły będą dostępne końcem roku na stronie www.powiat.pszczyna.pl

harmonogram
fot.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA