Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 20 grudnia 2018
 • 21 grudnia 2018
 • wyświetleń: 6226

[ZDJĘCIA] Rada Miejska w Pszczynie przyjęła budżet na 2019 rok

W czwartek Rada Miejska w Pszczynie przyjęła budżet gminy na kolejny rok. Na inwestycje zarezerwowano ponad 36 milionów złotych.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018 · fot.


- Ten budżet w dużym stopniu jest budżetem kontynuacji. Są to zadania, które w większości wspólnie wypracowaliśmy przez ostatnie lata i te zadania również znalazły się w budżecie w roku 2019 - rozpoczął burmistrz Dariusz Skrobol.

Następnie przedstawiono poszczególne kwoty i zadania. I tak, w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 244.559.321 zł. W tej kwocie 230.274.114 zł to dochody bieżące, a 14.285.207 zł to dochody majątkowe.

Wydatki na rok 2019 ustalono w łącznej wysokości 246.164.676,50 zł, z czego wydatki bieżące to 210.003.309,50 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 36.161.367 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują:
 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.592.656 zł,
 • udzielone dotacje na zadania bieżące 11.163.569 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.961.866 zł,
 • wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 342.146 zł,
 • poręczenia i gwarancje 649.241 zł,
 • wydatki na obsługę długu publicznego 650.000 zł,
 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.643.831,50 zł,
 • inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.809.972 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.340.160 zł,
 • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.351.395 zł.


Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018
Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018 · fot.


Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.605.355,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu długoterminowego.

Za przyjęciem uchwały w tej formie było 19 radnych, przeciw głosował radny Henryk Kopiec, a radny Rafał Wróbel wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nieobecnych było dwoje radnych (Marcela Kanafek Lewandowska oraz Maciej Stieber).

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018
Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018 · fot.


- Chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie projektu budżetu na rok 2019. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za pracę nad budżetem. Dziękuję komisji budżetowej i jej przewodniczącemu za to, że pochylili się nad naszymi propozycjami. Chciałbym również podziękować panu skarbnikowi i pani wiceskarbnik, pani naczelnik Wydziału Finansów. Napisanie budżetu, jego przygotowanie i przede wszystkim spełnienie uwarunkowań określonych w ustawie o finansach publicznych, to jest naprawdę ciężka praca - podkreślał Dariusz Skrobol.

Burmistrz dodał również, że jest świadomy, że w budżecie nie ma wszystkich zadań, które oczekują na realizację. - Jeżeli w trakcie roku budżetowego pojawiają się tylko możliwości, aby zadania, które nie znalazły się w budżecie, zrealizować, od wielu lat, za Państwa aprobatą, próbujemy je do budżetu wpisać i realizować dla naszych mieszkańców.

new, BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA