Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 stycznia 2019
  • 21 stycznia 2019
  • wyświetleń: 4391

Pszczyna: problem z brakiem drogi przeciwpożarowej do tzw. klasztorku

Jest problem z drogą przeciwpożarową do Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie. Po fiasku rozmów gminy z prywatnym właścicielem nieruchomości w sprawie zbycia części działki na potrzebę budowy drogi, Pszczyna zmuszona była do przeprojektowania wodnego placu zabaw. W formie interpelacji o postępy w tej kwestii burmistrza zapytała radna Marcela Kanafek-Lewandowska.

Dom Pomocy Społecznej
Wjazd do Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie od strony ulicy Warownej · fot.


W sprawie dotyczącej drogi przeciwpożarowej - dojazdu do DPS w Pszczynie przy ul. Warownej 59 interpelację złożyła Marcela Kanafek-Lewandowska. Radna PiS zwróciła uwagę na brak odpowiedniej komunikacji do tzw. klasztorku. Już wcześniej, między innymi w pismach z 2015 i 2016 roku, o rozwiązanie tej kwestii burmistrza prosiło też Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej.

- Na jakim etapie jest rozstrzygnięcie problemu z wyjazdem do posesji Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ulicy Warownej 59? - zdecydowała się dopytać w formie interpelacji radna, dodając, że na chwilę obecną do obiektu nie ma drogi przeciwpożarowej, a także utrudniony jest wjazd busem przeznaczonym dla osób na wózkach inwalidzkich.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 13.12.2018
Interpelację ws. dojazdu do DPS złożyła radna Marcela Kanafek-Lewandowska. · fot.


- Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ul. Warownej 59 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza - Dom Generalny z siedzibą w Mikołowie, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nr 340 235 S - ul. Warownej oraz drugi dostęp do tej ulicy poprzez należącą do Gminy Pszczyna drogę wewnętrzną przebiegającą po działce nr 1470/26 - wyjaśnił w odpowiedzi burmistrz Dariusz Skrobol.

Wspomniał również, iż organizacja ruchu na ulicy Warownej nie dopuszcza postoju samochodów na wysokości bramy wjazdowej do Domu Pomocy Społecznej. - Dodatkowo w celu ograniczenia nieprawidłowego parkowania wprowadzono na wysokości bramy elementy małej architektury w postaci donic kwiatowych, a także prowadzone są w tym obszarze wzmożone kontrole Straży Miejskiej - dodał w odpowiedzi na interpelację.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 13.12.2018
Burmistrz Dariusz Skrobol · fot.


- O uzgodnienie przebiegu drogi spełniającej także funkcję drogi przeciwpożarowej i ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość należącą do Gminy Pszczyna położną w rejonie ul. Młyńskiej (dz. nr 1621/20 i 1634/20), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia wystąpiło w czerwcu 2015 r. W czerwcu 2016 r. wniosek został zmieniony w ten sposób, że dotyczył urządzenia nowego utwardzenia terenu spełniającego także funkcję wjazdu na nieruchomość. Projektowane przez Zgromadzenie utwardzenie terenu uzgodnione zostało przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją z dnia 10 maja 2018 r. - uzupełnił swoją odpowiedź Dariusz Skrobol.

Burmistrz poinformował, że w tym czasie gmina przystąpiła do projektowania inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie. - Przewidywane zagospodarowanie terenu, tj. przebieg toru łyżwo-rolkowego na działce nr 1621/20 uniemożliwiał ustanowienie służebności wyłącznie na nieruchomościach należących do Gminy. Istniała możliwość urządzenia drogi dojazdowej na działce nr 2043/26 należącej do osób fizycznych. Droga ta byłaby połączona z drogą, którą Gmina zamierza wybudować jako dojazd do budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 13 i 15 na gruncie pozyskanym od właścicieli działki nr 2043/26 w wyniku zamiany - wyjaśnił.

Brama, Wojska Polskiego, klasztorek
Gmina nie porozumiała się z prywatnym właścicielem nieruchomości ws. zbycia części działki na rzecz dojazdu. Trasa jest ogrodzona. · fot.


- W związku z odmową właścicieli na zbycie części gruntu zapewniającego dojazd do nieruchomości Zgromadzenia gmina zdecydowała się na dokonanie zmian w projekcie zagospodarowania terenu placu zabaw przez skrócenie trasy łyżwo-rolkowego, co spowodowało brak konieczności wejścia z inwestycją na działkę nr 1621/20. Taki projekt zatwierdzony został przez Starostę Pszczyńskiego decyzją z dnia 3 września 2018 r. - dodał.

Temat powrócił na sesji 17 stycznia, podczas której Marcela Kanafek-Lewandowska przyznała, że odpowiedź burmistrza nie jest satysfakcjonująca, nie zadowala mnie. - W interpelacji, którą składałam, prosiłam, aby podjąć kroki do końca ubiegłego roku kalendarzowego. Do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte te kroki, ponieważ drogi przeciwpożarowej siostry nadal nie mają - oznajmiła radna, prosząc o doprecyzowanie terminu przeprowadzenia prac.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA