Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 4 stycznia 2019
  • wyświetleń: 5533

Wątpliwości wokół boiska w Łące. Czy użyto właściwych materiałów?

Końcem listopada dokonano odbioru końcowego nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Łące. Do tej pory jednak nikt z obiektu nie skorzystał. Dlaczego? Powodem są wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące już gotowe
Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące - 11.2018 · fot.


W grudniu radny Michał Ziebura zwrócił się do burmistrza Pszczyny z zapytaniem ws. przebudowy nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące. Pytania dotyczyły odbioru technicznego obiektu oraz planowanego terminu otwarcia boiska. Przedstawiciel Łąki w Radzie Miejskiej pytał również czy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości wykonania lub zastosowanych materiałów przy realizacji inwestycji.

- Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące jest inwestycją, na którą lokalne kluby piłkarskie (m.in. z Łąki, Wisły Wielkiej, Wisły Małej, Brzeźc, Studzionki itd.) wyczekują z dużą niecierpliwością. Obiekt ten powinien służyć miłośnikom piłki nożnej przez wiele lat, dlatego tak ważne jest, aby inwestycja została zrealizowana zgodnie z najlepszymi standardami - uzasadnił Michał Ziebura.

I sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.11.2018
Radny Michał Ziebura zapytał czy są wątpliwości co do jakości wykonania lub zastosowanych materiałów przy realizacji boiska w Łące · fot.


Trzy dni później, podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz udzielił pierwszych wyjaśnień. - Jedna z firm, która startowała w przetargu, ale go nie wygrała, zakwestionowała rodzaj nawierzchni, która jest położona na terenie boiska w Łące. Wystąpiliśmy do wykonawcy, czy zarzuty, które pojawiły się w formie pisemnej, są uzasadnione. Powołałem również komisję, która pojechała na miejsce, razem z inspektorem z ramienia Urzędu. Po oględzinach i przedstawieniu przez wykonawcę odpowiednich atestów, nie było empirycznych podstaw do tego, żeby stwierdzić czy ta nawierzchnia jest, czy nie jest zgodna z zapytaniem - odpowiedział Dariusz Skrobol.

Burmistrz dodał, że urząd wystąpił, za pośrednictwem wykonawcy, bezpośrednio do producenta trawy. - Jeżeli się okaże, że faktycznie jest jakaś nieprawidłowość związana z ilością włókien w kępce, wtedy będziemy występować do wykonawcy o poprawę. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić bez szczegółowych badań. Do tego czasu boisko nie będzie oddane do użytku.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.12.2018
Burmistrz Dariusz Skrobol odpowiedział wstępnie na sesji radnemu Michałowi Zieburze · fot.


Z kolei 31 grudnia Barbara Sopot-Zembok udzieliła radnemu odpowiedzi pisemnej. W niej znalazło się potwierdzenie, że istnieją wątpliwości co do jakości wykonania lub zastosowanych materiałów przy realizacji ww. inwestycji, które zgłosił podmiot trzeci. Zastępca burmistrza poinformowała również, że do Urzędu Miejskiego w Pszczynie wpłynęło pismo podważające jakość zastosowanych materiałów.

Treść pisma dotyczącego przebudowy nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych rozmów oraz wizji lokalnej na obiekcie i spisanego na tę okoliczność protokołu, informujemy z pełną stanowczością. że zamontowana państwa obiekcie nawierzchnia syntetyczna nie spełnia wymagań dokumentacji przetargowej. Zarówno Wykonawca, jak i producent nawierzchni syntetycznej wprowadza państwa w błąd twierdząc, ze ułożona nawierzchnia posiada parametry zgodne ze specyfikacją. Przedstawiona w dokumentacji powykonawczej karta techniczna nawierzchni syntetycznej nie dotyczy nawierzchni zamontowanej na przedmiotowej inwestycji. Niezgodność polega na zainstalowaniu trawy o mniejszej ilości włókien. Z karty technicznej wynika, że nawierzchnia posiada 14 włókien w pęczku (14 włókien x 7.350 pęczków = 102.900 włókien) natomiast trawa zainstalowana posiada tylko 12 włókien w pęczku 12 włókien x 7.350 pęczków = 88.200 włókien) Zamawiający wymagał nawierzchni o liczbie włókien 102.900 włókien/m2, a otrzymał nawierzchnię o liczbie włókien 88.200 włókien/m2. Parametr ten jest jednym z najistotniejszych parametrów całego przedsięwzięcia, który świadczy o jakości i trwałości nawierzchni syntetycznej, a tym samym poziomie i standardzie całego obiektu.

Dodatkowo nagannie została wykonana sama zasypka trawy syntetycznej. Zgodnie z wytycznymi samego producenta nawierzchnię należało zasypać piaskiem kwarcowym w ilości 16 kg/m2 oraz granulatem SBR w ilości 18 kg/m2. Z ciężaru właściwego materiałów zasypowych wynika, że trawa syntetyczna powinna być zasypana do wysokości ok. 50 mm. a więc przy trawie wysokości 60 mm, długość włókna wolnego od zasypki powinna wynosić ok. 10 mm. Standardowo producenci przyjmują wartość graniczną włókna wystającego z zasypki do 15 mm długości. Na obiekcie średnia ilość zasypki nie przekracza 30 mm.

Naszą opinię, na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz karty technicznej produktu, potwierdził niezależny instytut: Instytut Sportu — Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16, 09-982 Warszawa. W przypadku Państwa wątpliwości Instytut ten proponuje przeprowadzenie badań weryfikacyjnych. Do badań laboratoryjnych należy przysłać jedną próbkę wykładziny z trawy o wymiarach ok. 50 na 100cm, z których wycinane są próbki o rozmiarach zgodnych z zaleceniami normy. Koszt przeprowadzenia badania laboratoryjnego liczby pęczków i włókien wynosi 1.500 zł netto, natomiast badanie obiektowe wysokości wypełnienia ok 1.700 zł plus koszty delegacji zespołu badawczego.

Mamy nadzieję, że nasza opinia ułatwi Państwu wyegzekwowanie od Wykonawcy montażu produktu zgodnego ze specyfikacją przetargową, i przeprowadzenia instalacji w należyty sposób. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Przemysław Duraj, Członek Zarządu
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. ul. Górska 88 Bielsko-Biała


Zastępca burmistrza Pszczyny w piśmie podkreśliła też, że otwarcie boiska planowane jest dopiero po wyjaśnieniu zgłoszonych wątpliwości przez podmiot trzeci co do zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA