Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 11 stycznia 2019
  • wyświetleń: 826

Za nami zebrania wiejskie w Pniówku oraz w Pielgrzymowicach

Za nami dwa pierwsze zebrania wiejskie w gminie Pawłowice, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję.

Pniówek, Pielgrzymowice, zebranie
Zebrania odbyły się już w Pniówku i Pielgrzymowicach. · fot.


Pierwsze odbyło się w poniedziałek, 7 stycznia, w Pniówku i zgromadziło ponad trzydziestu mieszkańców. Kandydatem na sołtysa był Zdzisław Goik, który pełni tę funkcję już od 2003 roku i ponownie został obdarzony zaufaniem mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Halina Bryła, Henryk Foltyn, Marek Hanslik, Anna Kowalik, Helena Matera, Edward Smyła, Bernard Wowra. Wójt Franciszek Dziendziel przedstawił zgromadzonym mieszkańcom najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w sołectwie w ubiegłym roku. Mówił też o planach na 2019 rok i najważniejszych inwestycjach.

Mieszkańcy poruszyli temat zmian w kursowaniu transportu zbiorowego, aby lepiej odpowiadał na potrzeby młodzieży dojeżdżającej do szkół. Wspominali również o zagospodarowaniu drogi przez las, stanowiącej rodzaj przedłużenia ul. Polnej. Wójt poinformował zebranych, że w budżecie na 2019 r. są zapewnione pieniądze na wykonanie projektu ścieżki dydaktycznej, która docelowo powstanie właśnie w tym miejscu. Rozmawiano również o problemie "dzikich" budowli, które pojawiają się w sołectwie, budząc uzasadnione obawy mieszkańców. Jedna z takich niedokończonych budowli stoi przy Domu Ludowym, inna powstaje w okolicy ronda Krucza/Orla. Gminie trudno zidentyfikować inwestora i uzyskać potrzebne informacje, dlatego wójt zaproponował, że gmina wystąpi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie z wnioskiem o zbadanie i wyjaśnienie sprawy. Gmina wnioskowała już do PINB-u w sprawie innego przedsiębiorstwa, które konserwuje betonowe elementy masami bitumicznymi.

Wójt wspomniał również o wyremontowanej w ramach naprawy szkód górniczych nawierzchni ul. Orlej, ale zaznaczył, że KWK "Pniówek" planuje gruntowną przebudowę tej drogi. Mieszkańcy wnioskowali, żeby w ramach opracowania projektu uwzględnić poszerzenie ulicy, najlepiej o ścieżkę pieszo- rowerową poprowadzoną od ul. Pszczyńskiej aż do Krzyżowic. Podobnie ma być rozwiązany ruch pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wodzisławskiej, począwszy od planowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą w kierunku obwodnicy. W przypadku ul. Wodzisławskiej projektant już potwierdził, że takie rozwiązanie jest możliwe. Możliwe, że w ten sam sposób będzie można przebudować również ul. Orlą.

W Pielgrzymowicach zebranie wiejskie odbyło się w czwartek, 9 stycznia. Intensywne opady śniegu w ostatnich dniach spowodowały, że temat odśnieżania pojawił się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania. W wyborach na sołtysa po raz trzeci obdarzono zaufaniem Iwonę Baron. W radzie sołeckiej znaleźli się: Brygida Baron, Bogdan Białończyk, Piotr Cimała, Janusz Kiełkowski, Marian Kiełkowski, Maksymilian Penkala, Adam Stuchlik.
Wójt przekazał mieszkańcom najważniejsze informacje związane z uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla pod Pielgrzymowicami. Przede wszystkim przypomniał, że gmina odwołała się od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z uwagi na niezgodności z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które służą m. in. ochronie najważniejszych obiektów sołectwa czy osuwisk. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ma rozpatrzyć odwołanie do końca stycznia.

Mieszkańców ucieszyła informacja, że w budżecie gminy zaplanowane są środki na prace konserwatorskie nawy głównej zabytkowego kościoła św. Katarzyny. W 2019 r. będzie również przeprojektowywana sieć kanalizacji sanitarnej, która ma powstać w ciągu ulic Gruntowej i Borowej. Zadanie będzie poszerzone o odtworzenie nawierzchni, dzięki czemu poruszanie się pojazdami, szczególnie po ul. Borowej, powinno być bardziej komfortowe. Wójt wspomniał również, że w 2019 r. Pielgrzymowice będą organizatorami gminnych dożynek i już teraz zapraszał wszystkie organizacje i mieszkańców do współpracy przy jednej z najważniejszych gminnych uroczystości.
Na zebraniu w strażnicy obecnych było osiemdziesięciu czterech mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej Szaweł, dzielnicowy, a także, podobnie jak w Pniówku, radni sołectwa, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej i niektórzy pracownicy urzędu gminy.

Kolejne zebranie wiejskie odbędzie się w przyszłym tygodniu, 17 stycznia, w Jarząbkowicach.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA