Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 3 lutego 2019
  • 4 lutego 2019
  • wyświetleń: 3751

Mieszkańcy Ćwiklic martwią się o bezpieczeństwo. Chcą mieć chodnik

Do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja mieszkańców Ćwiklic z prośbą o możliwie szybkie wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kombatantów. Mieszkańcy argumentowali konieczność realizacji inwestycji troską o bezpieczeństwo. Po kompleksowym przeanalizowaniu sprawy radni przyjęli jednak stanowisko nieuwzględniające petycji.

ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019
Ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019 · fot.


- Ćwiklice są rozwijającą się miejscowością, z każdym rokiem wzrasta liczba mieszkańców naszej wsi jak również okolicznych miejscowości. Fakt ten powoduje nieustanne zwiększanie ruchu samochodowego na wszystkich drogach dojazdowych do naszej miejscowości. Wspomniana ulica Kombatantów jest także skrótem łączącym z miejscowością Jankowice - czytamy w petycji.

Mieszkańcy zauważyli również, że ruch samochodów w ostatnich latach znacznie się zwiększył. Oprócz samochodów wskazaną ulicą podążają piesi, a także osoby uprawiające biegi oraz amatorzy nordic walking, którzy korzystają z drogi szczególnie po zmroku w warunkach mocno ograniczonej widoczności.

- Droga ta na większości odcinków jest szczególnie niebezpieczna ze względu na ostre zakręty (serpentyny). W chwili obecnej brak chodnika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zmuszonych do poruszania się po jezdni, a w szczególności dzieci. Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych najmłodszych oraz nas samych prosimy Panią o podjęcie działań zmierzających do budowy chodnika. Nie czekajmy na nieszczęście, które może się tutaj zdarzyć - zakończyli pismo skierowane do starosty Barbary Bandoły.

ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019
Ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019 · fot.


O rozpatrzenie pisma poproszono Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która z uwagi na konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz uzyskania wyjaśnień, zaprosiła na posiedzenie radcę prawnego. W kolejnym spotkaniu uczestniczył również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Grzegorz Górka wyjaśnił m.in. że zadanie poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg realizowane jest przez PZD w szczególności poprzez budowę nowych chodników w ciągu dróg powiatowych. - Przez ostatnie 8 lat Powiat Pszczyński wyremontował lub wybudował drogi za kwotę 118 mln zł — nierzadko przy kompleksowej przebudowie dróg miała miejsce również budowa chodnika - podkreślono w uzasadnieniu decyzji.

W piśmie wskazano również, że w najbliższych latach planowane są budowy chodników w ciągu następujących dróg w gminie Pszczyna:
  • Ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach,
  • Ul. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach,
  • Ul. Tetmajera w Łące,
  • Ul. Szkolnej w Porębie,
  • Ul. Jedności w Studzionce,
  • Ul. Pawiej w Wiśle Małej,
  • Ul. Żorskiej, Batalionów Chłopskich w Pszczynie.


ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019
Ulica Kombatantów w Ćwiklicach - 1.02.2019 · fot.


Komisja w uzasadnieniu decyzji zauważyła również, że w przypadku budowy chodnika w ciągu ul. Kombatantów, z przyczyn technologicznych, konieczna jest budowa chodnika wraz z przebudową drogi i budową odwodnienia (konieczność ujednolicenia i zwiększenia szerokości jezdni do min. 5,5 m). Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykupem dodatkowych gruntów pod inwestycję, wynosi około 500 tys. zł. Koszt realizacji inwestycji wynosi około: etap 1 — 3,5 mln zł, etap 2 — 4,5 mln zł. Po kompleksowym przeanalizowaniu sprawy przyjęto więc stanowisko nieuwzględniające petycji.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA