Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 3 marca 2019
 • 4 marca 2019
 • wyświetleń: 4778

Ile będą zarabiać radni w Radzie Powiatu? Przyjęto uchwałę

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnego. Ile będą zarabiać nasi przedstawiciele?

Sesja Rady Powiatu - 27.11.2018
Sesja Rady Powiatu · fot.


Dieta radnych ustalona jest w formie miesięcznego ryczałtu. Radni w wyniku głosowania (21 za, 2 wstrzymujących się) uchwalili miesięczną wysokość diety:
 • dla przewodniczącego Rady Powiatu - 2100 zł,
 • dla wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 1700 zł,
 • dla nieetatowych członków Zarządu - 1700 zł,
 • dla przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu - 1200 zł,
 • dla sekretarza Komisji Rewizyjnej - 1100 zł,
 • dla radnych niepełniących żadnej funkcji - 1000 zł.


Pieniądze przysługują za udział w prawomocnych sesjach Rady (począwszy od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia), z tytułu członkostwa w komisjach stałych Rady, za udział w posiedzeniach Zarządu Powiatu (począwszy od rozpoczęcia posiedzenia Zarządu do jego zakończenia). Należy dodać, że radnemu pełniącemu różne funkcje przysługuje jedna, wyższa dieta, w formie ryczałtu.

Radny może również utracić część diety w przypadku nieobecności:
 • na sesji Rady - o kwotę 300 zł,
 • na posiedzeniu stałych komisji Rady, których radny jest członkiem - o kwotę 200 zł,
 • na posiedzeniu Zarządu Powiatu - o kwotę 200 zł.

O potrąceniu decyduje Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu, dokonując stosownego zapisu w protokole.

Ponadto radnemu, który wykonuje zadania zlecone przez Radę Powiatu, poza obszarem powiatu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. Polecenie wyjazdu służbowego dla radnego wydaje Przewodniczący Rady Powiatu, w ramach posiadanych środków finansowych, z kolei rejestr wyjazdów służbowych radnych prowadzi Biuro Rady Powiatu Pszczyńskiego.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA