Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 18 maja 2016
  • 19 maja 2016
  • wyświetleń: 13681

Oświadczenie burmistrza w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol wystosował oświadczenie dotyczące raportu Światowej Organizacji Zdrowia i bardzo negatywnej oceny naszego miasta w kwestii zanieczyszczenia. Przypomnijmy, że Pszczyna została oceniona jako druga w Europie miejscowość z najgorszą jakością powietrza.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała zestawienie miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W zestawieniu uwzględniono drobny pył zawieszony PM2,5, który poprzez płuca dostaje się do krwi i jest uznawany za najbardziej szkodliwy spośród zanieczyszczeń powietrza.

Największą emisję tych pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych, a w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców.

W rozpowszechnianym zestawieniu Pszczyna okazała się drugim najbardziej zanieczyszczonym w Europie. Zdaniem WHO gorsze powietrze jest tylko w Żywcu. Problem nie dotyczy jednak tylko naszego miasta, ale całego kraju. Na liście 50 europejskich miejscowości są aż 33 z Polski.

Raport, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia
fot.


W środę oświadczenie dotyczące raportu i zanieczyszczenia wystosował burmistrz Pszczyny. Dariusz Skrobol zapowiada, że na czwartkowej sesji Rady Miejskiej złoży uchwałę intencyjną w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza. Zostanie ona przesłana również do wszystkich polskich gmin, które znalazły się w raporcie WHO.

- Dopełnimy wszelkich starań, aby wspólnie realizować projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zrobimy wszystko, aby odbudować wizerunek naszej gminy - zapowiada burmistrz.

Oświadczenie burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola dotyczące raportu Światowej Organizacji Zdrowia WHO:

Wyniki opublikowanego w piątek 13 maja 2016 roku raportu WHO wskazują 33 polskie gminy, w których odnotowano wysokie stężenia pyłu zawieszonego. Absolutnie nie kwestionuję przedstawionych badań, uważam jednak, że brak jest tam szczegółowych opisów i analiz problemu. Stąd krzywdzące jest wyciąganie jednoznacznych wniosków, że lokalne samorządy nic nie robią, żeby ograniczać zanieczyszczenie powietrza. Tym bardziej że na kilka z tych czynników jako gminy nie mamy żadnego wpływu. Jestem zdeterminowany, aby utworzyć front śląskich samorządów, które również znalazły się na liście WHO, a będą wspólnie dążyć do poprawy jakości powietrza. Jednak bez wymiernej pomocy ze strony państwa, samorządu wojewódzkiego, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sami nie będziemy w stanie sfinansować i zrealizować skutecznych i trwałych rozwiązań. Konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących standaryzacji kotłów i paliw tak, aby wyeliminować możliwość spalania najgorszych gatunków węgla (miały i muły).

Pszczyna, podobnie jak trzydzieści kilka innych polskich gmin ma poważny problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. W naszym przypadku wpływają na to trzy główne czynniki: ogrzewanie budynków niskiej jakości węglem, duże natężenie ruchu samochodów (drogą DK nr 1 przejeżdża średnio 40 tys. samochodów na dobę), ukształtowanie terenu (obniżenie terenu, a także niekorzystna róża wiatrów, powodująca naniesienie zanieczyszczeń z terenów Bramy Morawskiej). Na terenie naszej gminy do sieci gazowej podłączonych jest około 90 procent gospodarstw domowych, ale gazu do ogrzewania domów używa nie więcej niż 15 procent z nich. Wpływ na to, że większość gospodarstw korzysta z węgla ma oczywiście sytuacja ekonomiczna mieszkańców.

Od wielu lat przeciwdziałamy wysokim stężeniom pyłu w powietrzu. W latach 2008-2010 zrealizowaliśmy program wymiany starych kotłów na piece ekologiczne. Do programu przystąpiło ponad 800 gospodarstw domowych. Wymiana instalacji grzewczej w prawie 10 procentach gospodarstw nie przyniosła wyraźnej poprawy czystości powietrza, min. poprzez wzrost cen węgla dobrej jakości.

Mieszkańcy ze względów ekonomicznych najczęściej decydują się na zakup taniego paliwa, nie zawsze znanego pochodzenia. Wielka popularnością cieszy się muł, którego spalanie powoduje duże zanieczyszczenie powietrza. Ponadto warto pamiętać, że nawet najlepszej jakości paliwo, niewłaściwie wykorzystane, może nieść za sobą uciążliwości dla otoczenia. Wystarczy, że opał jest nadmiernie wilgotny, a warunki atmosferyczne niekorzystne.

Pomimo, że już w 2008 Gmina Pszczyna wprowadziła nowoczesną segregację śmieci, nie wszyscy mieszkańcy przestali spalać odpady w swoich piecach. Z roku na rok wzrasta jednak świadomość ekologiczna naszych mieszkańców, ilość spalanych śmieci ulega znacznemu zmniejszeniu, co potwierdzają również kontrole palenisk przeprowadzane systematycznie przez Straż Miejską. W ostatnim czasie przeprowadzono ponad 90 kontroli.

Głównym problemem dużego zapylenia powietrza obok niskiej jakości paliwa jest brak standardów dotyczących pieców i spalanego węgla.

Gmina Pszczyna w lutym br. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015 - 2022. Ten dokument zobowiązuje do ograniczenia wielkości emisji dwutlenku węgla i przyczynienia się tym samym do stabilizacji stanu środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych. Dokument, w okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020, będzie stanowił podstawowe narzędzie pozyskiwania preferencyjnego finansowania dla działań związanych m.in. z: termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Równie ważna w naszych działaniach jest edukacja ekologiczna. Mam na myśli organizację festynów ekologicznych, prelekcji w szkołach, a także akcje informacyjne i wszystkie działania podnoszące świadomość ekologiczną naszych mieszkańców

Ograniczyliśmy niską emisję we wszystkich własnych obiektach poprzez: termomodernizację, wymianę pieców węglowych na gazowe w budynkach placówek oświatowych i kulturalnych, budynkach zarządzanych przez spółki gminne, wymianę okien, itp. To wszystko jednak mało.

Dzisiaj mogę powiedzieć, że mimo wielu działań prowadzonych na przestrzeni lat, sami sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza nie poradzimy. Potrzebujemy pomocy finansowej i kompleksowych programów, które pozwolą na ograniczenie zanieczyszczeń, z czego, wg mnie, najważniejsze jest systemowe ustalenie standardów dotyczących pieców oraz jakości spalanego węgla, a także jego ceny.
Opierając się na raporcie w najbliższych dniach będę monitował o środki finansowe na programy w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zamontowanie profesjonalnej stacji kontroli zanieczyszczenia.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol


new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA