Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 marca 2017
  • 10 marca 2017
  • wyświetleń: 1485

Zebranie wiejskie w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach

Przedwiosenny cykl zebrań wiejskich w gminie Pawłowice zakończył się w poniedziałek, 6 marca, spotkaniem mieszkańców z Pielgrzymowic.

Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach · fot.


W strażnicy OSP zebrało się ponad 70 osób. Do prowadzenia zebrania został wybrany Bronisław Kiełkowski. Po prelekcji dzielnicowego na temat bezpieczeństwa, wójt gminy Franciszek Dziendziel zaprezentował najważniejsze działania zrealizowane w sołectwie i gminie w ubiegłym roku, a sołtyska Iwona Baron przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej oraz zadania, które w 2017 roku wykona w sołectwie gmina Pawłowice. Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawiła działająca w Pielgrzymowiacach spółka wodna. Odbyły się również wybory do jej zarządu. Przewodniczącym ponownie został Henryk Opacki.

Wśród zagadnień poruszanych przez mieszkańców znalazł się temat koncesji na eksploatację węgla pod Pielgrzymowicami. Obecny na zebraniu przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura wyjaśnił, że JSW S.A. dotychczas nie wnioskowała o tego typu koncesję. Mieszkańcy byli ciekawi, skąd gmina miała pieniądze, żeby dwa lata temu zwrócić przedsiębiorcy górniczemu nienależnie pobrany podatek w wysokości 42 mln zł. Wójt tłumaczył, że 20 mln zł pochodziło z obligacji, które teraz gmina będzie spłacać, a pozostała część z ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2015 roku. Wspomniał również, że realizacja zadań inwestycyjnych w roku bieżącym uzależniona jest od wyniku toczącego się postępowania pomiędzy gminą a JSW S.A. w sprawie odsetek.

Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność wykonywania bieżących napraw i modernizacji dróg lokalnych, uzupełnienie oświetlenia, budowę drogi i kanalizacji wzdłuż ul. Borowej. Wnioskowali, żeby gmina wpłynęła na miasto Jastrzębie-Zdrój, aby wyremontowało przedłużenie ul. Ruptawskiej, to jest drogę wylotową ul. Grzybową. Uczestnicy zebrania prosili również o wydłużenie linii MZK nr 122, ponieważ nie wszystkie kursy jadą aż do Pielgrzymowic. Niektóre kończą swój bieg już w Bziu, a przesiadka do linii komunikacji lokalnej znacznie wydłuża czas podróży z Jastrzębia do Pielgrzymowic.

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele powiatu: radna Agata Tucka-Marek oraz członek zarządu Grzegorz Nogły. Mieszkańcy dopytywali ich o dalsze etapy budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zebrzydowickiej. Na ostatniej sesji radni gminni przekazali do powiatu 200 tys. zł dofinansowania na ten cel. Powiat na zadanie przeznaczy w tym roku 100 tys. zł, ale radni powiatowi deklarowali, że postarają się o dodatkowe środki finansowe, aby kontynuować zadanie.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.