Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 czerwca 2017
  • 12 czerwca 2017
  • wyświetleń: 12135

Radni z Pszczyny chcą, by jeszcze przez rok można było palić mułem

By walczyć ze smogiem władze wojewódzkie podjęły decyzję, by zakazać stosowania w kotłach centralnego ogrzewania części paliw stałych, które mają duży wpływ na pogarszającą się jakość powietrza. Zakaz miał wejść w życie z dniem 1 września tego roku, władze Pszczyny postanowiły jednak zaapelować, by termin ten przesunąć i pozwolić wykorzystać mieszkańcom zakupiony już wcześniej opał.

smog, dym,
Smog w Pszczynie (zdjęcie z dnia 21.12.2016) · fot.


Jakość powietrza w naszym kraju, a zwłaszcza w województwie śląskim i w regionie Pszczyny była tematem szeroko omawianym na przełomie 2016 i 2017 roku. W związku z tym, że powietrze w Polsce było jednym z najgorszych w Europie (a Pszczyna była jednym z miast, które wiodło "prym" w rankingach Światowej organizacji Zdrowia), na szczeblu centralnym i wojewódzkim podjęto decyzje, by ukrócić stosowanie paliw, które wpływały na zwiększający się poziom smogu i stężenie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów.

Pomiary w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017r.:Pył PM10

Pył PM2.5Jedną z takich decyzji była podjęta w kwietniu uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W myśl nowych przepisów od dnia 1 września 2017 roku całkowicie zakazane ma być stosowanie:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.


Nie wszystkim spodobała się taka decyzja podjęta odgórnie i z tak bliskim terminem jej wejścia w życie. Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego, do ratusza licznie wpłynęły prośby mieszkańców Pszczyny o przesunięcie tego terminu, zwłaszcza od osób, które zgromadziły już wymienione paliwa stałe na kolejny sezon grzewczy.

maski antysmogowe
Poziom smogu był tak wysoki podczas sezonu grzewczego, że w Urzędzie Miejskim można było bezpłatnie odbierać maski antysmogowe. · fot.


W wyniku tych próśb podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nad tematem pochylili się samorządowcy z Pszczyny. Niemal jednogłośnie (22 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęli decyzję o zwróceniu się z apelem do władz wojewódzkich o przesunięcie terminu wprowadzeniu zakazu z 1 września 2017 roku na 1 kwietnia 2018 roku. Pismo zostanie przekazane przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego oraz zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA