Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 17 stycznia 2018
  • wyświetleń: 1784

Wykaz inwestycji w gminie Goczałkowice-Zdrój w 2018 roku

Gmina Goczałkowice-Zdrój przedstawiła liczbę najważniejszych inwestycji na kolejne miesiące. W budżecie na 2018 rok zarezerwowano między innymi środki na budowę dróg, wykonanie kanalizacji oraz remont budynku "Górnik".

W budżecie gminy zaplanowano realizację następujących inwestycji i wydatków inwestycyjnych:
  • budowa dróg: Korfantego, Żeromskiego i Wiślnej. Zadanie to w całości planuje się wykonać w 2018r. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 3 mln zł. W grudniu ogłoszono przetarg. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.12.2017r.
  • budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało rozpoczęte w 2016r. Limit wydatków na to zadanie w 2018r. wyniesie 130.000 zł.
  • remont budynku "Górnik" z przeznaczeniem na centrum usług społecznościowych. Na realizację zadania pozyskano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach ZIT Subregion Centralny w kwocie 944.232 zł. W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowano wydatek w kwocie 1.549.453 zł. W grudniu ogłoszono przetarg. Aktualnie trwa ocena ofert.
  • zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostało zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim, z udziałem 85 % środków Unii Europejskiej i 15% wkładem gminy. Limit wydatków na to zadanie w 2018r. wynosi 177.120 zł. Projekt jest związany z tworzeniem systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli do nowych e-usług w obszarach podatków lokalnych, gospodarki komunalnej oraz konsultacji społecznych
  • kanalizacja deszczowa w ulicy Powstańców Śl. W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 200.000 zł. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od zgromadzenia pieniędzy na wykonanie całości zadania. W przypadku tego zadania gmina zamierza wystąpić o środki z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (jeżeli tylko pojawi się taka możliwość) ponieważ zadanie to zostało ujęte w protokole szkód w 2013 roku.
  • wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: budowa łącznika pomiędzy ulicą Borowinową i ulicą Zieloną, Centrum przesiadkowe w rejonie byłego dworca kolejowego w Uzdrowisku, budowa ul. Siedleckiej. Łącznie na projekty te zabezpieczono kwotę 206 tys. zł.
  • przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz rozbudową placu zabaw.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.