Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 4 kwietnia 2019
 • wyświetleń: 4342

Przewodniczący Rady i wójt Pawłowic: kłamstwa szkodzą gminie

Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice oraz wójt wspólnie wystosowali pismo do mieszkańców, w którym ostrzegają przed nieprawdziwymi informacjami dotyczących terenów przeznaczonych pod Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Urząd Gminy w Pawłowicach
Urząd Gminy w Pawłowicach · fot.


List Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Pawłowice do Mieszkańców:

Szanowni Państwo,

od wielu miesięcy grupa osób zastrasza mieszkańców Pawłowic, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje dotyczące terenów przeznaczonych pod Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Rozpowszechnianie kłamstw szkodzi gminie i jej mieszkańcom. Doskonale rozumiemy niepokój związany z ewentualnym powstaniem nowych zakładów pracy. To strach przed nieznanym. Ludzie zawsze boją się zmian, ale strach nie jest dobrym doradcą.

Podjęliśmy wiele działań, aby wyjaśnić stanowisko gminy w tej sprawie i uspokoić mieszkańców (spotkanie w Centrum Kultury - 29.10.2018, indywidualne spotkania mieszkańców z radnymi, spotkanie mieszkańców z Radą Gminy Pawłowice podczas komisji połączonej - 11.12.2018, spotkanie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej z radnymi - 18.01.2019, dyskusja z przedstawicielami mieszkańców podczas sesji - 29.01.2019, publikacje na stronie internetowej gminy i w "Racjach Gminnych"). Ciągle jednak wśród mieszkańców rozpowszechniane są nieprawdziwe opinie, które powodują chaos informacyjny.

Powtarzanie przez różne osoby i z różnych stron wciąż tych samych kłamstw pozwala nam sądzić, że Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nie przekazał mieszkańcom podpisanym pod projektem uchwały dotyczącej m. in. wyjścia ze strefy ekonomicznej odpowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice, którą 8 lutego br. wysłano do Komitetu. Zawierała ona informacje, dlaczego rada gminy nie podjęła projektu uchwały oraz wyjaśniała wątpliwości dotyczące funkcjonowania strefy. Odpowiedź jest dostępna na stronie internetowej. Zobacz

Innym przykładem może być temat planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w Pawłowicach. W październiku ubiegłego roku około 650 osób podpisało się pod wnioskiem o zmiany w planie, a w marcu 2019 r. część z tych osób na piśmie wyraziła oburzenie, że radni przychylili się do wniosku mieszkańców i przystąpili do opracowania nowego planu. Gdzie tu sens i logika?

Rozumiemy obawy mieszkańców, którzy nie chcą strefy ekonomicznej, ale jako samorząd jesteśmy odpowiedzialni za rozwój całej gminy i troskę o osiemnaście tysięcy mieszkańców. Zadaniem samorządu jest stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i szukanie nowych źródeł dochodu, dlatego jesteśmy przekonani, że istnienie strefy ekonomicznej w Pawłowicach jest ważne dla rozwoju gminy. Strefa jest gminie potrzebna i nie należy się jej bać. Wierzymy też, że większość mieszkańców naszej gminy, również z samych Pawłowic, podziela naszą opinię.

Chcielibyśmy przekazać Państwu również kilka faktów:
 • tereny produkcyjne w Pawłowicach zostały wyznaczone już w 1997 r., wówczas przy drodze polnej na terenach byłego PGR-u znajdowało się kilka domów; osoby, które budowały się po 1997 roku, miały świadomość, że budują domy przy terenach produkcyjnych;
 • już w 1997 roku na terenach produkcyjnych w Pawłowicach funkcjonowało kilka przedsiębiorstw, m. in. Autoland, Gminna Spółdzielnia Produkcyjna, gminny zakład komunalny;
 • Rada Ministrów ustanowiła strefę ekonomiczną w Pawłowicach w roku 2007, przy ul. Nowej znajdowało się wówczas dziesięć domów;
 • teren strefy w Pawłowicach obejmuje 25 hektarów, a nie 31 hektarów;
 • teren strefy objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, który zawiera szereg obostrzeń chroniących mieszkańców, m. in. obowiązkowy pas zieleni od strony ul. Nowej o szerokości 15 metrów i zastrzeżenie, że uciążliwe efekty działalności zakładów nie mogą wykraczać poza teren działki;
 • maksymalna wysokość zabudowy to 15 metrów, a od strony ul. Nowej tzw. dominanata, czyli np. maszt lub wieża może mieć do 20 m wysokości;
 • w pierwszej linii zabudowy przy ul. Nowej znajduje się siedemnaście domów, a ich odległość od ewentualnych zakładów produkcyjnych wynosi 50 metrów;
 • najwięcej zapisów chroniących mieszkańców zostało wprowadzonych w planie uchwalonym we wrześniu 2018 r.;
 • przy strefie znajduje się bocznica kolejowa i centrum przeładunkowe węgla Pawłowice Towarowa oraz obwodnica odciążająca ruch w centrum Pawłowic, a istnienie strefy było jednym z argumentów za jej budową;
 • opieranie rozwoju gminy na jednym, dużym zakładzie produkcyjnym, jakim jest kopalnia, jest bardzo ryzykowne, bo nie ma żadnego buforu bezpieczeństwa na wypadek, gdyby kopalnia po raz kolejny znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. likwidacja KWK Krupiński w Suszcu i KWK Anna w Pszowie);
 • w strefach ekonomicznych powstają nowoczesne przedsiębiorstwa i ustawowo na tych terenach nie może być składowiska, sortowni i przetwarzania odpadów ani spalarni śmieci;
 • inwestorzy rozpoczynający działalność w strefach ekonomicznych muszą spełnić dużo więcej wymagań niż na terenach produkcyjnych nieobjętych strefą, gdzie może być prowadzona każda działalność, w tym np. spalarnia czy przetwórstwo odpadów;
 • rada gminy i wójt nie mogą zdecydować o likwidacji strefy, bo decyduje o tym Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki; samo wyjście ze strefy nie spowoduje, że nie będą mogły powstawać na tym terenie zakłady produkcyjne, bo takie jest ich przeznaczenie w dokumentach planistycznych.


W 2008 roku i w 2010 roku firma EKOPOLGAZ próbowała uruchomić na terenie gminy składowisko odpadów biologicznych i biogazownię. Nie udało się, bo radni i mieszkańcy sprzeciwili się pomysłowi. Dziś wśród osób namawiających mieszkańców do likwidacji strefy ekonomicznej, a więc otwarcia drogi do prowadzenia na tym terenie każdego rodzaju działalności, są osoby, którym kilka lat temu zależało na uruchomieniu biogazowni lub prowadzą obecnie działalność związaną z transportem odpadów. Osoby te znajdują się w grupie, która twierdzi, że właścicielem części terenów strefy ekonomicznej jest wójt. Wmawiają mieszkańcom, że przedsiębiorcy, którzy mieliby zainwestować w strefie, są już przez wójta wybrani (firma mięsna, ubojnia, spalarnia, hale produkcyjne), siejąc atmosferę niepokoju i zagrożenia. To pomówienia, które powodują podział wśród mieszkańców sołectwa Pawłowice.

Przez wielu mieszkańców, osoby i instytucje z zewnątrz gmina Pawłowice jest postrzegana jako dobre miejsce do życia, gdzie dba się o rozwój i dobro mieszkańców.
To nie tylko zasługa samorządu, ale również ludzi, którzy tutaj mieszkają. Zdajemy sobie sprawę, że zasady funkcjonowania stref ekonomicznych i zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są bardzo skomplikowane. Jesteśmy przekonani, że tak trudne tematy najlepiej wyjaśnić podczas bezpośredniego spotkania. Dlatego zapraszamy Państwa do Urzędu Gminy Pawłowice w każdy wtorek, od godziny 9.00 do 17.00 lub w innym dogodnym dla Państwa terminie. Termin możecie Państwo ustalić pod numerem telefonu 32/ 47 56 309. Podczas spotkania będziecie Państwo mieli szansę zapoznać się ze szczegółami sprawy i otrzymacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szaweł - Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel - Wójt Gminy Pawłowice

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA