Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 24 czerwca 2019
  • 30 czerwca 2019
  • wyświetleń: 7674

Nowy kontrakt z NFZ dla pszczyńskiego hospicjum

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę nad 27 pacjentami. Jest to trzykrotnie więcej niż w poprzednim kontraktowaniu jednak liczba pacjentów, którzy kierowani są do pszczyńskiego hospicjum od kilku miesięcy sięga 50 chorych miesięcznie i ciągle wzrasta.

Pracownicy zespołu medycznego Hospicjum św. Ojca P
Pracownicy zespołu medycznego Hospicjum św. Ojca Pio · fot.


W Polsce działa kilkaset hospicjów, ale tylko 1/3 z nich prowadzona jest przez organizacje społeczne, które niosą profesjonalną, holistyczną pomoc chorym bezpłatnie. Jednocześnie hospicja te zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną (lekarzy i pielęgniarki ze specjalizacją z medycyny paliatywnej) oraz psychologów i fizjoterapeutów. Tylko tak wykwalifikowany zespół pracowników daje możliwość ubiegania się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do kryteriów, które hospicjum musi spełnić, aby zdobyć kontrakt należą m.in.: bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie całego personelu opiekującego się chorymi − wykazywane w oparciu o konkretne kursy, specjalizacje, lata pracy przy łóżku chorego; odpowiednia ilość etatów zabezpieczająca potrzeby chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości elektronicznej; ubezpieczenia, umowy na wykonanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy transport sanitarny oraz posiadanie sprzętu medycznego i pomocniczego.

Pszczyńskie hospicjum otrzymuje kontrakty z NFZ od 2000 roku, jednak nigdy ich wymiar nie przekraczał sfinansowania opieki nad 10 chorymi. Tymczasem od listopada 2018 r. liczba chorych, którymi hospicjum opiekuje się w ciągu miesiąca dochodzi do 50 osób. W tym roku po raz pierwszy kontrakt z NFZ sięgnął skali, która w połowie odpowiada potrzebom chorych hospicjum św. Ojca Pio. O sfinansowanie potrzeb wszystkich pozostałych chorych hospicjum musi zabiegać samodzielnie, ubiegając się o dotacje oraz prosząc społeczeństwo o przekazywanie darowizn i 1%. Dodatkowo w swoim budżecie hospicjum stara się planować pieniądze, za które można kontynuować rozpoczętą w 2015 r. budowę kompleksu hospicyjno-opiekuńczego pn. "Dom Ojca Pio" (w tym hospicjum stacjonarne i ośrodek dziennego pobytu dla seniorów).

Specjaliści z pielęgniarstwa medycyny paliatywnej
Specjaliści z pielęgniarstwa medycyny paliatywnej Hospicjum św. Ojca Pio · fot.


W ramach opieki tzw. hospicjum domowego do każdego chorego dojeżdżają lekarze i pielęgniarki w zależności od indywidualnych potrzeb, które często wykraczają poza "zakontraktowane" usługi. Chorzy i ich najbliżsi mogą także skorzystać z pomocy psychologa, fizjoterapeuty, duchownego i wolontariusza niemedycznego; mogą również bezpłatnie otrzymać sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, chodziki i in. Chorzy w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc materialną w tym artykuły higieniczne, pielęgnacyjne i medyczne.

Hospicjum obejmuje opieką całe rodziny również dzieci w okresie choroby i żałoby. W ten sposób realizowana jest opieka holistyczna (całościowa), która jest główną ideą hospicjów społecznych zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich, jak hospicjum w Pszczynie.

new / pless.pl, źródło: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA