Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 6 sierpnia 2019
 • wyświetleń: 333

Strategia biznesowa - co to jest i dlaczego warto ją mieć?

Materiał partnera:

Czym jest strategia biznesowa? Jakie cechy ma dobra strategia? Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy jej tworzeniu i dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z zakresu jej budowania? Podpowiadamy!

Strategia biznesowa - co to jest i dlaczego warto


Powszechnie może być mylona z biznes planem, choć te pojęcia nie są tożsame. Biznes plan to założenia biznesowe, konkretne działania, ich harmonogram oraz budżet. Strategia biznesowa to pojęcie szersze - składają się na nią misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa. Dotyczy także możliwości operacyjnych, poziomu konkurencyjności na rynku czy możliwości rozwoju firmy.

Budowanie strategii biznesowej jest kluczowe, gdyż wpływa na dostosowanie się firmy do zmiennych warunków na rynku przez opracowywanie procesów, metod zarządzania i wdrażanie innowacji.

Strategia biznesowa - definicjaNa pewno nie jest biznes planem. Czym zatem jest? Według definicji stworzonej przez eksperta w dziedzinie zarządzania strategicznego, prof. Krzysztofa Obłoja, jest to "spójna i efektywna odpowiedź na wyzwania otoczenia". Zatem wspomnianą definicję można sprowadzić do spójnej koncepcji działania przedsiębiorstwa, która pozwala budować przewagę konkurencyjną i ułatwia osiągnięcie sukcesu w branży. Podstawą strategii biznesowej są istotne wybory osób zarządzających firmą. Dzięki budowaniu strategii biznesowej, każde przedsiębiorstwo może wykorzystać swoją szansę rozwoju, być konkurencyjne na rynku oraz mieć dobre wyniki finansowe. Taka strategia, jasno określona i spisana, jest kluczowa dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

Strategia przedsiębiorstwa powinna odpowiadać na kilka istotnych pytań dotyczących: misji firmy, długofalowych celów, działań, jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć, rynku, produktów/usług wchodzących w skład oferty, modelu biznesowego, metod osiągania konkurencyjności oraz granic geograficznych działalności.

Każda strategia biznesowa musi być dostosowana do specyfiki działalności danej firmy oraz jej możliwości, a także zmiennych warunków otoczenia. Nie ma jednej uniwersalnej strategii, która sprawdzi się w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Da się wyróżnić jednak trzy cechy, którymi powinna charakteryzować się każda dobra strategia biznesowa. To prostota połączona ze spójnością, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Rzecz jasna, stworzenie dobrej strategii nie jest równoznaczne z sukcesem, ale znacząco zwiększa szanse na rozwój firmy.

Prostota strategii polega na tym, że powinna ona bazować na kilku wyborach i posiadać najważniejszy cel. Z kolei wewnętrzna spójność na tym, że istotne wybory i metody ich wdrażania powinny się łączyć. Chodzi tu o spójność kluczowych wyborów i wyborów strategicznych z programem działania firmy. Spójność zewnętrzna to dopasowanie strategii biznesowej do zmian na rynku, przemian w otoczeniu, zmian demograficznych itp.

Najczęstsze błędy popełniane podczas budowania strategii biznesowejBudowanie strategii biznesowej odbywa się zazwyczaj wewnątrz firmy. Jednak nie zawsze jest to proces, który kończy się sukcesem. Dzieje się tak dlatego, że wielu przedsiębiorców popełnia pewne błędy. Do tych najczęściej popełnianych zwykle zalicza się:

 • brak śledzenia konkurencji
 • brak wystarczającej wiedzy na temat potrzeb klientów
 • niewłaściwe relacje z podmiotami współpracującymi
 • brak analizy słabości organizacji
 • powierzchowność i statyczność analiz (m.in. w ocenie kluczowych kompetencji)
 • brak umiejętności przełożenia poczynionych analiz na cele strategiczne i wnioski
 • opór polityczny (merytoryka przegrywa z interesem osób wpływowych w organizacji).


Budowanie strategii biznesowej - szkoleniaRzecz jasna, strategię można budować samemu - i tak zazwyczaj się dzieje. Można także wziąć udział w szkoleniu z zakresu budowania strategii biznesowej oraz pozostałych szkoleniach z zarządzania strategicznego, czyli kaskadowania celów strategicznych i zarządzania przez cele oraz z zarządzania ryzykiem. Szkolenia te pozwolą na zdobycie wiedzy niezbędnej do odpowiedniego zarządzania strategicznego. Celem jest przygotowanie uczestników do stworzenia spójnej strategii biznesowej organizacji.
Szkolenie z budowania strategii biznesowej trwa 3 dni i jest skierowane do właścicieli firm, członków zarządów i kadry kierowniczej wysokiego szczebla zajmującej się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej firmy.

Udział w takim szkoleniu pozwala opanować narzędzia analizy strategicznej firmy i jej otoczenia, zrozumieć istotę elementów strategii i jej wielopoziomowej struktury, poznać główne sposoby uzyskiwania przewagi strategicznej, opanować metody wyznaczania zrównoważonych celów strategicznych oraz poznać zasady oceny strategii oraz jej wdrażania i monitorowania.

Program szkolenia z zakresu budowania strategii biznesowej obejmuje:
 • poziomy zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzanie strategiczne a operacyjne, składowe elementy strategii i proces budowy strategii, cykl zarządzania strategicznego)
 • portfel biznesu (wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu, wyodrębnienie grup strategicznych, ocena portfela biznesu, rola centrali firmy w zarządzaniu biznesem)
 • analizę otoczenia biznesowego (analiza otoczenia dalszego - kluczowe czynniki zmian (PESTLE), analiza otoczenia konkurencyjnego - 5 sił, częste błędy w analizach otoczenia)
 • analizę wnętrza organizacji (diagnozowanie kluczowych zasobów, diagnozowanie kluczowych kompetencji, identyfikowanie słabości i ograniczeń, częste błędy w analizach wnętrza)
 • kanwę strategii (analiza SWOT, określenie kierunków działania, profil konkurencyjny i krytyczne czynniki sukcesu, typy skutecznych strategii i wybór sposobu konkurowania)
 • wyznaczanie celów strategicznych (misja i wizja firmy, zasady celów strategicznych, zrównoważona karta wyników, strategie funkcjonalne)
 • plan wdrożenia strategii (strategiczne wytyczne dla portfela projektów, inicjatywy i projekty strategiczne, trójstronna ocena strategii, komunikowanie i monitorowanie strategii).


Cykl szkoleń z zarządzania strategicznego obejmuje 3 szkolenia, tj.: budowanie strategii biznesowej (3-dniowe), kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele (3-dniowe) oraz zarządzanie ryzykiem (2-dniowe).

Więcej o szkoleniach z zakresu budowania strategii biznesowej można przeczytać na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/budowanie-strategii-biznesowej,257/. Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w firmie na indywidualne zamówienie klienta. Dotyczy to wszystkich szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego.